Hadi * Hadi *

Ukázka úlohy

.
2
-
1
 
3
 

Řešení úlohy

.
2
-
1
 
3
6
5
 
domů
domů

Hadi *
Hadi *

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: