Psovodi Psovodi

Ukázka úlohy

psovodů
5
 
 
 
psů
 
3
 
 
hlav
 
 
10
 
očí
 
 
 
12

Řešení úlohy

psovodů
5
3
5
3
psů
5
3
5
3
hlav
10
6
10
6
očí
20
12
20
12
domů
domů

Psovodi
Psovodi

Počet úloh: