Záhadné rovnice Záhadné rovnice

Ukázka úlohy

+
+
=
61
 
+
+
=
77
 
-
+
=
 
 
+
+
=
15
 
 
 
 
 
 
 
 

Řešení úlohy

+
+
=
61
 
+
+
=
77
 
-
+
=
44
 
+
+
=
15
 
 
 
5
 
28
 
21
domů
domů

Záhadné rovnice
Záhadné rovnice

Počet úloh:

Vybrané úlohy
Záhadné rovnice zahadna_rovnice