Záhadné rovnice Záhadné rovnice

Ukázka úlohy

+
+
=
21
 
+
+
=
11
 
+
+
=
24
 
-
+
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řešení úlohy

+
+
=
21
 
+
+
=
11
 
+
+
=
24
 
-
+
=
6
 
 
 
8
 
5
 
3
domů
domů

Záhadné rovnice
Záhadné rovnice

Počet úloh:

Vybrané úlohy
Záhadné rovnice zahadna_rovnice