Šipkový graf Šipkový graf

Ukázka úlohy

 
 
+3
 
 
 
 
.4
 
.5
 
 
 
 
+22
 
 

Řešení úlohy

 
 
+3
 
 
 
7
10
 
.4
 
.5
 
28
50
 
 
 
+22
 
 
domů
domů

Šipkový graf
Šipkový graf

Počet úloh: