Sousedé Sousedé

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 8.

2
1
7
1

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 8.

2
1
5
2
1
5
2
1
5
0
7
1
0
7
1
0
7
1
6
0
2
6
0
2
6
0
2
domů
domů

Sousedé
Sousedé

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: