Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou

Ukázka úlohy

1
13
+
=
11

Řešení úlohy

2
5
1
7
6
13
6
+
5
=
11
domů
domů

Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou
Trojúhelníky (Hrozny) s podmínkou

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: