Porovnej číslice

Ukázka úlohy

20 16

Řešení úlohy

20>16
domů
domů

Porovnej číslice
Porovnej číslice

Počet úloh: