Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Spočítej obsah nakresleného útvaru.

Ukázka úlohy

Kolik čtverečků obsahuje nakreslený útvar - čtverec?
Útvar čtverec obsahuje čtverečků.

Řešení úlohy

Kolik čtverečků obsahuje nakreslený útvar - čtverec?
Útvar čtverec obsahuje 18 čtverečků.

Řeš úlohy