Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Vyřeš rovnici a zjisti, čemu se rovná neznámá proměnná x.

Ukázka úlohy

2.(x - 1)=10   /
=   /
=   /
=   /
x=

Řešení úlohy

2.(x - 1)=10
x=6

Řeš úlohy