Jak řešit úlohu?

Vyřeš rovnici a zjisti, čemu se rovná neznámá proměnná x.

Ukázka úlohy

Řešení úlohy

Řeš úlohy