Učitelé a rodiče

Autorem veselých matematických pohádek je Marek Veselý, 1996-2013.

Jak řešit úlohu?

Pořádně si přečti pohádku a zodpověz na otázky.

Ukázka úlohy

O SNĚHURCE

Byla jednou jedna Sněhurka a sedm trpaslíků. Trpaslíci pracovali celý den pilně v lese a Sněhurka chodila do školy. Jednou probírali ve škole aritmetický průměr, ale Sněhurka nedávala pozor, protože se neustále bavila s vílou Amálkou. Za domácí úkol Sněhurka dostala: Změř doma všechny trpaslíky a vypočti průměrnou výšku trpaslíka. Jediné, co Sněhurka zvládla, bylo změřit trpaslíky. Dál už si nevěděla rady. Baba Jaga jí nabízela všelijaké lektvary, ale příklad také neuměla vyřešit. Představ si, že jsi krásný princ, a zkus Sněhurku vysvobodit od matematického příkladu tím, že to za ni vypočteš.


Jméno trpaslíkaVýška
Štístko126 cm
Kýchal99 cm
Prófa105 cm
Rýpal121 cm
Bručoun100 cm
Stydlín120 cm
Šmudla113 cm

Tvá odpověď:

Průměrná výška trpaslíka je ________ cm.

Řešení úlohy

O SNĚHURCE

Byla jednou jedna Sněhurka a sedm trpaslíků. Trpaslíci pracovali celý den pilně v lese a Sněhurka chodila do školy. Jednou probírali ve škole aritmetický průměr, ale Sněhurka nedávala pozor, protože se neustále bavila s vílou Amálkou. Za domácí úkol Sněhurka dostala: Změř doma všechny trpaslíky a vypočti průměrnou výšku trpaslíka. Jediné, co Sněhurka zvládla, bylo změřit trpaslíky. Dál už si nevěděla rady. Baba Jaga jí nabízela všelijaké lektvary, ale příklad také neuměla vyřešit. Představ si, že jsi krásný princ, a zkus Sněhurku vysvobodit od matematického příkladu tím, že to za ni vypočteš.


Jméno trpaslíkaVýška
Štístko126 cm
Kýchal99 cm
Prófa105 cm
Rýpal121 cm
Bručoun100 cm
Stydlín120 cm
Šmudla113 cm

Tvá odpověď:

Průměrná výška trpaslíka je 112 cm.

Řeš úlohy