Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Sčítej dva zlomky.

Ukázka úlohy

1
5
+
3
5
=
+
=
=

Řešení úlohy

1
5
+
3
5
=
4
5

Řeš úlohy