Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Odčítej dva zlomky.

Ukázka úlohy

2
3
-
1
3
=
-
=
=

Řešení úlohy

2
3
-
1
3
=
1
3

Řeš úlohy