Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Vyděl dva zlomky.

Ukázka úlohy

9 : 3 =
:
=
=
=

Řešení úlohy

9 : 3 = 3

Řeš úlohy