Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Vyděl dva zlomky.

Ukázka úlohy

25
5
16
: 3
3
4
=
:
=
=
=

Řešení úlohy

25
5
16
: 3
3
4
= 6
3
4

Řeš úlohy