Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 45 080 961 riešených úloh

  • 35 646 610 správnych riešení

  • 1 049 148 strávených hodín

  • 14 642 registrovaných tried

  • 37 248 registrovaných učiteľov

  • 314 868 registrovaných žiakov

Vyskúšaj novinky na TrainBra.in