Dlaždičky 2 Dlaždičky 2
Počet štvoruholníkov

Koľko je na obrázku pravouhlých štvoruholníkov (štvorcov i obdĺžnikov)?


Počty dlaždičiek / Počty štvorcov a obdĺžnikov:

2
3
4
5
6

 

Počty dlaždičiek / Počty štvorcov a obdĺžnikov:

7
8
9
10
11

Autor
Andrej Jednička, Pardubice