Záhadné rovnice Záhadné rovnice
Záhadná rovnica

+
+
=
38
 
+
+
=
54
 
+
+
=
42
 
-
+
=
 
 
 
 
 

Autor
Andrej Jednička

Úspešní riešitelia
  • matej simun

  • Eliška

  • Milan

  • Miroslava Janovová

  • Nellinka Milá

  • Alenka Divná

  • Michal Mesár