Sousedé s podmínkou Sousedé s podmínkou

Ukázka úlohy

Součet tří sousedních čísel je 10.
Součet všech čísel je 12.

7

Řešení úlohy

Součet tří sousedních čísel je 10.
Součet všech čísel je 12.

2
7
1
2
domů
domů

Sousedé s podmínkou
Sousedé s podmínkou

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: