Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

 

2. ročník

 

3. ročník

 

4. ročník

 

5. ročník

 

6. ročník

 

7. ročník

 

8. ročník

 
Štatistika
  • 2 493 154 riešených úloh

  • 2 024 710 správnych riešení

  • 61 278 strávených hodín

  • 28 detí práve rieši Matika.in

  • 244 registrovaných tried