Učitelé a rodiče

V pohádkové zemi BILAND mají 6 druhů různých mincí.
A-groš (Ag), B-groš (Bg), C-groš (Cg), D-groš (Dg), E-groš (Eg) a F-groš (Fg).

  1. 1 Fg = 2 Eg = 4 Dg = 8 Cg = 16 Bg = 32 Ag
  2. 1 Eg = 2 Dg = 4 Cg = 8 Bg = 16 Ag
  3. 1 Dg = 2 Cg = 4 Bg = 8 Ag
  4. 1 Cg = 2 Bg = 4 Ag
  5. 1 Bg = 2 Ag

Jak řešit úlohu?

Vyjádři počet Ag jako bilandskou hodnotou.

Ukázka úlohy

Vyjádři 12 A-grošů jako bilandskou sumu

 


Bg

Cg

Dg

Eg

Fg

Řešení úlohy

Vyjádři 12 A-grošů jako bilandskou sumu

 

0
Bg
1
Cg
1
Dg
0
Eg
0
Fg

Řeš úlohyÚlohy s více řešeními