Biland zmeň A-groše

Ukážka úlohy

Vyjadri 26 A-grošov ako bilandskú sumu


Bg

Cg

Dg

Eg

Fg

Riešenie úlohy

Vyjadri 26 A-grošov ako bilandskú sumu

1
Bg
0
Cg
1
Dg
1
Eg
0
Fg
domov
domov

Biland zmeň A-groše
Biland zmeň A-groše

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: