O www.Matika.in

Křišťálová Lupa
7. miesto v kategórii
Zájmové weby
Social Impact Award 2017
Social Impact Award 2017
Víťaz verejného hlasovania
Ďakujeme za finančnú podporu
Skaut červen 2017
Skaut červen 2017
Světýlko červen 2017
Světýlko červen 2017
V roku 2016
nás podporila
Nadace ČEZ
Skaut únor 2017
Skaut únor 2017
Světýlko únor 2017
Světýlko únor 2017
Perpetuum 9
Perpetuum 9
Perpetuum 8
Perpetuum 8
Úlohy v časopise
Zornička vo Vojvodine
Zornička