Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 38 221 725 riešených úloh

  • 30 305 429 správnych riešení

  • 899 177 strávených hodín

  • 12 784 registrovaných tried

  • 25 196 registrovaných učiteľov

  • 262 702 registrovaných žiakov

Vyskúšaj novinky na TrainBra.in