Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 38 065 080 riešených úloh

  • 30 182 496 správnych riešení

  • 895 913 strávených hodín

  • 12 749 registrovaných tried

  • 24 945 registrovaných učiteľov

  • 261 271 registrovaných žiakov

Vyskúšaj novinky na TrainBra.in