Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 35 360 111 riešených úloh

  • 28 016 409 správnych riešení

  • 838 086 strávených hodín

  • 12 035 registrovaných tried

  • 22 016 registrovaných učiteľov

  • 239 282 registrovaných žiakov

Vyskúšaj novinky na TrainBra.in