Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

v medzinárodnej súťaži SozialMarie

HLASUJ

ĎAKUJEME

Štatistika
  • 9 177 434 riešených úloh

  • 7 229 066 správnych riešení

  • 215 632 strávených hodín

  • 66 detí práve rieši Matika.in

  • 908 registrovaných tried