Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 22 810 737 riešených úloh

  • 18 000 464 správnych riešení

  • 550 662 strávených hodín

  • 8 504 registrovaných tried

  • 13 895 registrovaných učiteľov

  • 138 441 registrovaných žiakov

Na Zlatke sme venovali 140 303 zlatiek.