Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

 

2. ročník

 

3. ročník

 

4. ročník

 

5. ročník

 

6. ročník

 

7. ročník

 

8. ročník

 
Štatistika
  • 6 729 845 riešených úloh

  • 5 342 450 správnych riešení

  • 157 490 strávených hodín

  • 596 registrovaných tried

Máme novú kamarátku Zlatku.