Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 30 726 150 riešených úloh

  • 24 324 198 správnych riešení

  • 733 468 strávených hodín

  • 10 548 registrovaných tried

  • 18 662 registrovaných učiteľov

  • 197 958 registrovaných žiakov