Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

 

2. ročník

 

3. ročník

 

4. ročník

 

5. ročník

 

6. ročník

 

7. ročník

 

8. ročník

 
Štatistika
  • 5 354 122 riešených úloh

  • 4 268 694 správnych riešení

  • 126 979 strávených hodín

  • 4 deti práve riešia Matika.in

  • 500 registrovaných tried