Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 28 678 056 riešených úloh

  • 22 705 069 správnych riešení

  • 687 115 strávených hodín

  • 9 832 registrovaných tried

  • 17 089 registrovaných učiteľov

  • 179 611 registrovaných žiakov