Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

 

2. ročník

 

3. ročník

 

4. ročník

 

5. ročník

 

6. ročník

 

7. ročník

 

8. ročník

 
Štatistika
  • 5 430 605 riešených úloh

  • 4 328 416 správnych riešení

  • 128 634 strávených hodín

  • 503 registrovaných tried