Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 11 029 236 riešených úloh

  • 8 644 939 správnych riešení

  • 256 689 strávených hodín

  • 1 089 registrovaných tried