Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 35 201 813 riešených úloh

  • 27 889 471 správnych riešení

  • 834 271 strávených hodín

  • 11 943 registrovaných tried

  • 21 749 registrovaných učiteľov

  • 237 488 registrovaných žiakov

Vyskúšaj novinky na TrainBra.in