Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 28 666 475 riešených úloh

  • 22 695 960 správnych riešení

  • 686 761 strávených hodín

  • 9 828 registrovaných tried

  • 17 081 registrovaných učiteľov

  • 179 558 registrovaných žiakov