Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

Štatistika
  • 7 113 100 riešených úloh

  • 5 643 692 správnych riešení

  • 166 953 strávených hodín

  • 131 detí práve rieši Matika.in

  • 2 učitelia/rodičia práve teraz

  • 654 registrovaných tried

Máme novú kamarátku Zlatku.