Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 13 666 254 riešených úloh

  • 10 662 279 správnych riešení

  • 317 947 strávených hodín

  • 4 039 registrovaných tried

  • 5 825 registrovaných učiteľov

  • 65 270 registrovaných žiakov

Na Zlatke sme venovali 140 303 zlatiek.