Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 39 792 163 riešených úloh

  • 31 529 018 správnych riešení

  • 933 682 strávených hodín

  • 13 147 registrovaných tried

  • 28 358 registrovaných učiteľov

  • 273 498 registrovaných žiakov

Vyskúšaj novinky na TrainBra.in