Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 42 563 653 riešených úloh

  • 33 689 402 správnych riešení

  • 995 183 strávených hodín

  • 14 021 registrovaných tried

  • 32 871 registrovaných učiteľov

  • 294 305 registrovaných žiakov

Vyskúšaj novinky na TrainBra.in