Zaži radosť s matematikou

1.ROČNÍK

Hry

2. ročník

Hry

3. ročník

Hry

4. ročník

Hry

5. ročník

Hry

6. ročník

Hry

7. ročník

Hry

8. ročník

Hry

9. ročník

Hry

Štatistika
  • 45 730 841 riešených úloh

  • 36 139 283 správnych riešení

  • 1 063 353 strávených hodín

  • 14 798 registrovaných tried

  • 38 837 registrovaných učiteľov

  • 321 205 registrovaných žiakov

Vyskúšaj novinky na TrainBra.in