Nauczyciele i rodzice

Matematyki przyjemność
Szkolenia i ćwiczenia problemów matematycznych dla dzieci w szkołach podstawowych

1. rocznik 6–7 LAT 2. rocznik 7–8 lat 3. rocznik 8–9 lat 4. rocznik 9–10 lat 5. rocznik 10–11 lat 6. rocznik 11–12 lat 7. rocznik 12–13 lat 8. rocznik 13–14 lat 9. rocznik 14–15 lat

Ostatnia odznaka uzyskana

0

Moi odznaki

1. rocznik

ZADANIA

Wszystko

zadań drukowania

Kroki

Dodawanie

Odejmowanie

POČÍTÁNÍ

Piramidy

3 poziomy

ODEČÍTACÍ

PYRAMIDY 3 ÚROVNĚ

Piramidy

4 poziomy

ODEČÍTACÍ

PYRAMIDY 4 ÚROVNĚ

Trójkąty

3 poziomy

Trójkąty

4 poziomy

Trójkąty

żartownisiów 3 poziomy

Trójkąty

stan 3 poziomy

Węże

+

Węże

*

Sąsiedzi

Wystawa 1

3x3

Wystawa 2

3x3

Autobusy

1

Pajęczyna

KOLIK

JE HODIN?

Słowne

problemy

PARKETY

HRY

GAME

FOR ME

GAME

AGAINST MATTHEW

GAME

AGAINST FRIEND

GAME LADDERS

GAME LADDERS

AGAINST MATTHEW

GAME LADDERS

AGAINST FRIEND

GAME MAZE

GAME MAZE

AGAINST MATTHEW

GAME MAZE

AGAINST FRIEND

GAME RACE

GAME RACE

AGAINST MATTHEW

GAME RACE

AGAINST FRIEND

GAME HEXAGON

AGAINST FRIEND

GAME MAP

2. rocznik

ZADANIA

Wszystko

zadań drukowania

Kroki

Pisemne

dodawanie

Pisemne

odejmowanie

Počítání

Piramidy

3 poziomy

Odečítací

pyramidy 3 úrovně

Piramidy

4 poziomy

Odečítací

pyramidy 4 úrovně

Trójkąty

3 poziomy

Trójkąty

4 poziomy

Trójkąty

żartownisiów 3 poziomy

Trójkąty

żartownisiów 4 poziomy

Trójkąty

stan 3 poziomy

Podzielić na trzy

numery 1

Podzielić na trzy

numery 2

Węże

+

Węże

*

Węże

stan

Manipulatory

Sąsiedzi

Sąsiedzi

warunkują

Wystawa 1

4x3

Wystawa 2

4x3

Autobusy

1

Autobusy

2

Pajęczyny

Dziadek Lesoň

większa wytrzymałość

Dziadek Lesoň

pomóc słabszym

Dziadka Lesoň

kto jedzie

Dziadek Lesoň

maski

Biland

zmiany i-penny

Liczyć

Biland z a-grosz

Násobilkové

prostokątów

Násobilkové

prostokąty Neposedy

Kachlíky 1

Kachlíky 2

Cyklotrasa

Problemy

słowne

Parkety

HRY

Game

for me

Game

against Matthew

Game

against friend

Game Ladders

Game Ladders

against Matthew

Game Ladders

against friend

Game Maze

Game Maze

against Matthew

Game Maze

against friend

Game Race

Game Race

against Mathew

Game Race

against friend

Game Hexagon

against friend

Game Map

3. rocznik

ZADANIA

Wszystko

zadań drukowania

Pisemne

dodawanie

Pisemne

odejmowanie 2

Pisemne

odejmowanie

Počítání

Piramidy

4 poziomy

Odečítací

pyramidy 4 úrovně

Piramidy

5 poziomów

Odečítací

pyramidy 5 úrovní

Trójkąty

4 poziomy

Trójkąty

5 poziomów

Trójkąty

żartownisiów 3 poziomy

Trójkąty

żartownisiów 4 poziomy

Trójkąty

stan 3 poziomy

Trójkąty

stan 4 poziomy

Trójkąty

stan 4 poziomy

Węże

+

Węże

*

Węże

stan

Sąsiedzi

Wystawa 1

4x4

Wystawa 2

4x4

Autobusy

1

Autobusy

2

Pajęczyny

Dziadek Lesoň

większa wytrzymałość

Dziadek Lesoň

pomóc słabszym

Dziadka Lesoň

kto jedzie

Dziadek Lesoň

maskować

Zmiany

Biland and-grosz

Liczyć

Biland z a-grosz

Násobilkové

prostokątów

Násobilkové

prostokąty Neposedy

Indyjski

mnożenia

Pisemne

mnożenia

Budynki

Podział

Dělení

se zbytkem

Kachlíky 1

Kachlíky 2

Početné operácie

Cyklotrasa

Słowne

problemy

Parkety

HRY

Game

for me

Game

against Matthew

Game

against friend

Game Ladders

Game Ladders

against Matthew

Game Ladders

against friend

Game Maze

Game Maze

against Matthew

Game Maze

against friend

Game Race

Game Race

against Mathew

Game Race

against friend

Game Hexagon

against friend

Game Map

4. rocznik

ZADANIA

Wszystko

zadań drukowania

Pisemne

dodawanie

Pisemne

odejmowanie

Počítání

Piramidy

Poziom 4

Odečítací

pyramidy 4 úrovně

Piramidy

5 poziomów

Odečítací

pyramidy 5 úrovní

Trójkąty

4 poziomy

Trójkąty

5 poziomów

Trójkąty

żartownisiów 4 poziomy

Trójkąty

żartownisiów 5 poziomów

Trójkąty

stan 3 poziomy

Trójkąty

stan 4a poziomy

Trójkąty

stan 4b poziomy

Wystawa 1

5x4

Wystava 2

5x4

Autobusy

1

Pajęczyny

Wykresie

Dart

Dziadek Lesoň

większa siła

Dziadek Lesoň

pomóc słabszym

Dziadka Lesoň,

który idzie

Dziadek Lesoň

maskować

Násobilkové

prostokąty

Násobilkové

prostokąty Neposedy

Indyjski

mnożenia

Pisemne

mnożenia

Písemné dělení

Kartičky

Početné operácie

ABCD

Obsah

Conversion

of Roman numbers 1

Conversion

of Roman numbers 2

Słowne

problemy

HRY

Game

for me

Game

against Matthew

Game

against friend

Game Ladders

Game Ladders

against Matthew

Game Ladders

against friend

Game Maze

Game Maze

against Matthew

Game Maze

against friend

Game Race

Game Race

against Mathew

Game Race

against friend

Game Hexagon

against friend

Game Map

5. rocznik

ZADANIA

Wszystko

zadań drukowania

Piramidy

Poziom 4

Odečítací

pyramidy 4 úrovně

Piramidy

5 poziomów

Odečítací

pyramidy 5 úrovní

Trójkąty

4 poziomy

Trójkąty

5 poziomów

Trójkąty

żartownisiów 4 poziomy

Trójkąty

żartownisiów 5 poziomów

Trójkąty

stan 4a poziomy

Trójkąty

stan 4b poziomy

Autobusy

1

Pajęczyny

Násobilkové

prostokąty

Násobilkové

prostokąty Neposedy

Indyjski

mnożenia

Pisemne

mnożenia

Záhadné sčítání

Kartičky

ABCD

Kocky

Słowne

problemy

HRY

Game

for me

Game

against Matthew

Game

against friend

Game Ladders

Game Ladders

against Matthew

Game Ladders

against friend

Game Maze

Game Maze

against Matthew

Game Maze

against friend

Game Race

Game Race

against Mathew

Game Race

against friend

Game Hexagon

against friend

Game Map

6. rocznik

ZADANIA

Wszystko

zadań drukowania

Piramidy

3 poziomy

Odečítací

pyramidy 3 úrovně

Piramidy

Level 4

Odečítací

pyramidy 4 úrovně

Trójkąty

3 poziomy

Trójkąty

4 poziomy

Trójkąty

żartownisiów 3 poziomy

Trójkąty

stan 3 poziomy

Autobusy 1

Násobilkové

prostokąty

Násobilkové

prostokąty Neposedy

Hvězdičkogram

Dice

Tabulka 100

Váhy

Rovnice

Záhadné sčítání

Záhadné rovnice

Magický čtverec

Słowne

problemy

HRY

Game

for me

Game

against Matthew

Game

against friend

Game Ladders

Game Ladders

against Matthew

Game Ladders

against friend

Game Maze

Game Maze

against Matthew

Game Maze

against friend

Game Race

Game Race

against Mathew

Game Race

against friend

Game Hexagon

against friend

Game Map

7. rocznik

ZADANIA

Wszystko

zadań drukowania

Ciferný součet

Rozklad

na prvočinitele

Najdi delitele

Největší společný

dělitel

Nejmenší společný

násobek

Procenta

slevy

Kombinatorika

slovní úlohy

Zjednodušování

zlomků

Sčítání zlomků

Odčítání zlomků

Násobení zlomků

Dělení zlomků

Tabulka 100

Záhadné sčítání

Záhadné rovnice

Magický čtverec

Słowne

problemy

HRY

Game

for me

Game

against Matthew

Game

against friend

Game Ladders

Game Ladders

against Matthew

Game Ladders

against friend

Game Maze

Game Maze

against Matthew

Game Maze

against friend

Game Race

Game Race

against Mathew

Game Race

against friend

Game Hexagon

against friend

Game Map

8. rocznik

ZADANIA

Wszystko

zadań drukowania

Rovnice

o dvou neznámých

Kvadratický

rovnice

Ciferný součet

Záhadné sčítání

Záhadné rovnice

Magický čtverec

Słowne

problemy

HRY

Game

for me

Game

against Matthew

Game

against friend

Game Ladders

Game Ladders

against Matthew

Game Ladders

against friend

Game Maze

Game Maze

against Matthew

Game Maze

against friend

Game Race

Game Race

against Mathew

Game Race

against friend

Game Hexagon

against friend

Game Map

9. rocznik

ZADANIA

Everything

zadań drukowania

Binary system

Conversion

of systems

HRY

Game

for me

Game

against Matthew

Game

against friend

Game Ladders

Game Ladders

against Matthew

Game Ladders

against friend

Game Maze

Game Maze

against Matthew

Game Maze

against friend

Game Race

Game Race

against Matthew

Game Race

against friend

Game Hexagon

against friend

Game Map