Nauczyciele i rodzice

Diplom

Oto wszystkie odznaczenia,
którą otrzymuje się przy rozwiązywaniu problemów matematycznych.