Tanárok és szülők

Oklevél

Itt lesz az összes jelvényem,
amelyeket a feladatok megoldásával szerzek.