Učitelia a rodičia

Diplom

Tu budú všetky odznaky,
ktoré získam pri riešení matematických úloh.