Hadi +

Ukázka úlohy

+
7
+
36
+
 
7
40
 

Řešení úlohy

+
7
+
36
+
4
 
7
0
36
40
 
domů
domů

Hadi +
Hadi +

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: