Hadi + Hadi +

Ukázka úlohy

-
8
+
16
+
 
22
19
 

Řešení úlohy

-
8
+
16
+
5
 
22
30
14
19
 
domů
domů

Hadi +
Hadi +

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: