Hadi +

Ukázka úlohy

-
1
-
10
+
26
 
18
 

Řešení úlohy

-
1
-
10
+
26
 
18
17
7
33
 
domů
domů

Hadi +
Hadi +

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: