Hady +

Ukážka úlohy

+
-
16
+
15
 
24
26
 

Riešenie úlohy

+
2
-
16
+
15
 
24
26
10
25
 
domov
domov

Hady +
Hady +

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: