Hady +

Ukážka úlohy

-
3
-
1
+
17
 
4
 

Riešenie úlohy

-
3
-
1
+
17
 
4
1
0
17
 
domov
domov

Hady +
Hady +

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: