Hady +

Ukážka úlohy

-
8
+
12
+
 
31
38
 

Riešenie úlohy

-
8
+
12
+
11
 
31
39
27
38
 
domov
domov

Hady +
Hady +

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: