Hady +

Ukážka úlohy

+
26
+
2
+
 
12
5
 

Riešenie úlohy

+
26
+
2
+
35
 
12
38
40
5
 
domov
domov

Hady +
Hady +

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: