Hady +

Ukážka úlohy

+
1
+
21
+
 
2
40
 

Riešenie úlohy

+
1
+
21
+
18
 
2
1
22
40
 
domov
domov

Hady +
Hady +

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: