Hady +

Ukážka úlohy

+
3
-
2
+
 
35
32
 

Riešenie úlohy

+
3
-
2
+
8
 
35
38
40
32
 
domov
domov

Hady +
Hady +

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: