Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Doplň chýbajúce čísla! Zober číslo v hadovi, od ktorého vedie šípka. Pripočítaj k nemu číslo nad šípkou. Dostaneš číslo v hadovi, na ktoré ukazuje šípka.

Ukážka úlohy

-
2
+
23
+
 
38
34
 

Riešenie úlohy

-
2
+
23
+
17
 
38
40
17
34
 

Rieš úlohyÚlohy s viacerými riešeniami