Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Doplň čísla do čtverečků v hadovi a nad hadem. Číslo nad šipkou se buď přičítá +, odčítá - nebo násobí x s číslem v hadovi. Směr přičítání, odčítání a násobení určuje vždy směr šipky.

Ukázka úlohy

.
8
-
8
 
1
 

Řešení úlohy

.
8
-
8
 
1
8
0
 

Řeš úlohyÚlohy s více řešeními