Hadi * Hadi *

Ukázka úlohy

.
2
+
3
 
6
 

Řešení úlohy

.
2
+
3
 
6
12
15
 
domů
domů

Hadi *
Hadi *

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: