Hadi *

Ukázka úlohy

.
3
-
8
 
3
 

Řešení úlohy

.
3
-
8
 
3
9
1
 
domů
domů

Hadi *
Hadi *

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: