Hadi *

Ukázka úlohy

.
2
+
18
 
1
 

Řešení úlohy

.
2
+
18
 
1
2
20
 
domů
domů

Hadi *
Hadi *

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: