Hadi *

Ukázka úlohy

.
2
+
4
 
8
 

Řešení úlohy

.
2
+
4
 
8
16
20
 
domů
domů

Hadi *
Hadi *

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: