Hady *

Ukážka úlohy

.
3
+
2
 
9
 

Riešenie úlohy

.
3
+
2
 
9
27
29
 
domov
domov

Hady *
Hady *

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: