Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Nahraď hvězdičky správným číslem tak, aby rovnice měla řešení.

Ukázka úlohy

*
*
.
*
=
2
0
3

Řešení úlohy

2
9
.
7
=
2
0
3

Řeš úlohy