Hviezdičkogram

Ukážka úlohy

2
*
.
*
=
1
*
4

Riešenie úlohy

2
4
.
6
=
1
4
4
domov
domov

Hviezdičkogram
Hviezdičkogram

Počet úloh: