Hviezdičkogram

Ukážka úlohy

2
*
.
*
0
=
2
*
0

Riešenie úlohy

2
8
.
1
0
=
2
8
0
domov
domov

Hviezdičkogram
Hviezdičkogram

Počet úloh: