Hviezdičkogram

Ukážka úlohy

*
0
.
*
=
*
0

Riešenie úlohy

1
0
.
2
=
2
0
domov
domov

Hviezdičkogram
Hviezdičkogram

Počet úloh: