Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Šipka doprava krok dopředu znamená krok dopředu, šipka doleva krok dozadu krok dozadu, čára zastav se odpovídá pokynu zastav se. Krokuj podle záznamu a zapiš správný výsledek.

Ukázka úlohy

4

Řešení úlohy

4
4

Řeš úlohy