Вчителі та батьки

Як вирішити задачу:

З введеного числа виконайте кроки згідно зі стрілками. Стрілка вправо Šípka doprava вказує на крок вперед до більшого числа. Стрілка вліво Šípka doľava вказує на крок назад до меншого числа. Яке число ви отримаєте?

Попередній перегляд завдання

6

Рішення завдання

6
6

Вирішуй завдання