Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Dvě družstva zvířátek se přetahují lanem. Jedno z družstev je slabší a druhé silnější. Nejprve musíš zjistit, které je silnější, potom vybrat, kdo musí ze hry odejít, aby byla obě družstva stejně silná.

Ukázka úlohy

Kdo musí ze hry odejít, aby obě družstva byla stejně silná?

=

Řešení úlohy

Kdo musí ze hry odejít, aby obě družstva byla stejně silná?

=

Řeš úlohy