Dedo Lesoň kto odíde

Ukážka úlohy

Kto musí z hry odísť, aby obe družstvá boli rovnako silné?

=
 

Riešenie úlohy

Kto musí z hry odísť, aby obe družstvá boli rovnako silné?

=
 
domov
domov

Dedo Lesoň kto odíde
Dedo Lesoň kto odíde

Počet úloh: