Jak řešit úlohu?

V tabulce jsou ceny a slevy vybraných slevněných produktů v obchodě. Doplň chybějící původní ceny v Kč, slevy v %, slevy v Kč, ceny po slevě v Kč.

Ukázka úlohy

Řešení úlohy

Řeš úlohy