Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

V tabuľke sú ceny a zľavy vybraných zľavnených tovarov v obchode. Doplň chýbajúce pôvodné ceny v €, zľavy v %, zľavy v €, ceny po zľave v €.

Ukážka úlohy

  I. II. III. IV. V. VI.
pôvodná cena v €9001000600
zľava v %507050
zľava v €200630120
cena po zľave v €360500180

Riešenie úlohy

  I. II. III. IV. V. VI.
pôvodná cena v €90010006009001000300
zľava v %502040705040
zľava v €450200240630500120
cena po zľave v €450800360270500180

Rieš úlohy