Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Převeď dané číslo z jedné číselné soustavy do jiné číselné soustavy.

Ukázka úlohy

Převeď číslo 28 z desítkové soustavy do 7-ové soustavy.

Tvá odpověď:

(28)10 = (________)7

Řešení úlohy

Převeď číslo 28 z desítkové soustavy do 7-ové soustavy.

Tvá odpověď:

(28)10 = (40)7

Řeš úlohy