Převod soustav

Ukázka úlohy

Tvá odpověď:

Řešení úlohy

Tvá odpověď:

domů
domů

Převod soustav
Převod soustav

Počet úloh: