Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Převeď dané číslo z jedné číselné soustavy do jiné číselné soustavy.

Ukázka úlohy

Převeď číslo 23 z desítkové soustavy do 8-ové soustavy.

Tvá odpověď:

(23)10 = (________)8

Řešení úlohy

Převeď číslo 23 z desítkové soustavy do 8-ové soustavy.

Tvá odpověď:

(23)10 = (27)8

Řeš úlohy