Jak řešit úlohu?

Převeď dané číslo z jedné číselné soustavy do jiné číselné soustavy.

Ukázka úlohy

Tvá odpověď:

Řešení úlohy

Tvá odpověď:

Řeš úlohy