Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Preveď dané číslo z jednej číselnej sústavy do inej číselnej sústavy.

Ukážka úlohy

Preveď číslo 26 z desiatkovej sústavy do 9-ovej sústavy.

Tvoja odpoveď:

(26)10 = (________)9

Riešenie úlohy

Preveď číslo 26 z desiatkovej sústavy do 9-ovej sústavy.

Tvoja odpoveď:

(26)10 = (28)9

Rieš úlohy