Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Preveď dané číslo z jednej číselnej sústavy do inej číselnej sústavy.

Ukážka úlohy

Preveď číslo 24 z desiatkovej sústavy do 7-ovej sústavy.

Tvoja odpoveď:

(24)10 = (________)7

Riešenie úlohy

Preveď číslo 24 z desiatkovej sústavy do 7-ovej sústavy.

Tvoja odpoveď:

(24)10 = (33)7

Rieš úlohy