Psovodi

Ukázka úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodů
5
 
 
 
psů
 
5
 
 
hlav
 
 
4
 
očí
 
 
 
12

Řešení úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodů
5
5
2
3
psů
5
5
2
3
hlav
10
10
4
6
očí
20
20
8
12
domů
domů

Psovodi
Psovodi

Počet úloh: