Psovodi Psovodi

Ukázka úlohy

psovodů
1
 
 
 
psů
 
5
 
 
hlav
 
 
8
 
očí
 
 
 
4

Řešení úlohy

psovodů
1
5
4
1
psů
1
5
4
1
hlav
2
10
8
2
očí
4
20
16
4
domů
domů

Psovodi
Psovodi

Počet úloh: