Psovodi Psovodi

Ukázka úlohy

psovodů
1
 
 
 
psů
 
4
 
 
hlav
 
 
10
 
očí
 
 
 
16

Řešení úlohy

psovodů
1
4
5
4
psů
1
4
5
4
hlav
2
8
10
8
očí
4
16
20
16
domů
domů

Psovodi
Psovodi

Počet úloh: