Psovodi

Ukázka úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodů
3
 
 
 
psů
 
3
 
 
hlav
 
 
8
 
očí
 
 
 
16

Řešení úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodů
3
3
4
4
psů
3
3
4
4
hlav
6
6
8
8
očí
12
12
16
16
domů
domů

Psovodi
Psovodi

Počet úloh: