Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Doplň tabulku počtem psovodů, psů, hlav a očí, když víš, že každý psovod na cvičišti má vždy jednoho psa. Psovod má dvě oči a dvě nohy. Pes má dvě oči ale čtyři nohy.

Ukázka úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodů
5
 
 
 
psů
 
3
 
 
hlav
 
 
2
 
očí
 
 
 
20

Řešení úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodů
5
3
1
5
psů
5
3
1
5
hlav
10
6
2
10
očí
20
12
4
20

Řeš úlohy