Psovodi

Ukázka úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodů
1
 
 
 
psů
 
5
 
 
hlav
 
 
8
 
očí
 
 
 
8

Řešení úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodů
1
5
4
2
psů
1
5
4
2
hlav
2
10
8
4
očí
4
20
16
8
domů
domů

Psovodi
Psovodi

Počet úloh: