Psovodi

Ukázka úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodů
2
 
 
 
psů
 
1
 
 
hlav
 
 
6
 
očí
 
 
 
8

Řešení úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodů
2
1
3
2
psů
2
1
3
2
hlav
4
2
6
4
očí
8
4
12
8
domů
domů

Psovodi
Psovodi

Počet úloh: