Psovodi

Ukázka úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodů
2
 
 
 
psů
 
1
 
 
hlav
 
 
10
 
očí
 
 
 
20

Řešení úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodů
2
1
5
5
psů
2
1
5
5
hlav
4
2
10
10
očí
8
4
20
20
domů
domů

Psovodi
Psovodi

Počet úloh: