Psovodi Psovodi

Ukázka úlohy

psovodů
4
 
 
 
psů
 
2
 
 
hlav
 
 
10
 
očí
 
 
 
20

Řešení úlohy

psovodů
4
4
8
16
psů
2
2
4
8
hlav
5
5
10
20
očí
5
5
10
20
domů
domů

Psovodi
Psovodi

Počet úloh: