Psovodi

Ukázka úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodů
2
 
 
 
psů
 
2
 
 
hlav
 
 
6
 
očí
 
 
 
20

Řešení úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodů
2
2
3
5
psů
2
2
3
5
hlav
4
4
6
10
očí
8
8
12
20
domů
domů

Psovodi
Psovodi

Počet úloh: