Psovodi

Ukážka úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodov
1
 
 
 
psov
 
2
 
 
hláv
 
 
8
 
očí
 
 
 
4

Riešenie úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodov
1
2
4
1
psov
1
2
4
1
hláv
2
4
8
2
očí
4
8
16
4
domov
domov

Psovodi
Psovodi

Počet úloh: