Ako riešiť úlohu:

Doplň tabuľku počtom psovodov, psov, hláv a očí, keď vieš, že každý psovod na cvičisku má vždy jedného psa. Psovod má dve oči a dve nohy. Pes má dve oči ale štyri nohy.

Ukážka úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodov
5
 
 
 
psov
 
4
 
 
hláv
 
 
10
 
očí
 
 
 
20

Riešenie úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodov
5
4
5
5
psov
5
4
5
5
hláv
10
8
10
10
očí
20
16
20
20

Rieš úlohy