Psovodi

Ukážka úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodov
2
 
 
 
psov
 
3
 
 
hláv
 
 
2
 
očí
 
 
 
12

Riešenie úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodov
2
3
1
3
psov
2
3
1
3
hláv
4
6
2
6
očí
8
12
4
12
domov
domov

Psovodi
Psovodi

Počet úloh: