Psovodi

Ukážka úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodov
4
 
 
 
psov
 
5
 
 
hláv
 
 
10
 
očí
 
 
 
8

Riešenie úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodov
4
5
5
2
psov
4
5
5
2
hláv
8
10
10
4
očí
16
20
20
8
domov
domov

Psovodi
Psovodi

Počet úloh: