Psovodi

Ukážka úlohy

psovodov
2
 
 
 
psov
 
5
 
 
hláv
 
 
6
 
očí
 
 
 
16

Riešenie úlohy

psovodov
2
5
3
4
psov
2
5
3
4
hláv
4
10
6
8
očí
8
20
12
16
domov
domov

Psovodi
Psovodi

Počet úloh: