Psovodi

Ukážka úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodov
4
 
 
 
psov
 
1
 
 
hláv
 
 
8
 
očí
 
 
 
12

Riešenie úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodov
4
1
4
3
psov
4
1
4
3
hláv
8
2
8
6
očí
16
4
16
12
domov
domov

Psovodi
Psovodi

Počet úloh: