Psovodi

Ukážka úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodov
4
 
 
 
psov
 
3
 
 
hláv
 
 
8
 
očí
 
 
 
20

Riešenie úlohy

Počty
I.
II.
III.
IV.
psovodov
4
3
4
5
psov
4
3
4
5
hláv
8
6
8
10
očí
16
12
16
20
domov
domov

Psovodi
Psovodi

Počet úloh: