Pyramidy

Ukázka úlohy

12
34
1
9

Řešení úlohy

46
12
34
2
10
24
1
1
9
15
domů
domů

Pyramidy
Pyramidy

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh:

Vytvoř úlohu