Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Doplň čísla do prázdných polí v pyramidě tak, aby se součet dvou sousedních čísel v řádku rovnal číslu nad nimi.

Ukázka úlohy

17
33
11
8

Řešení úlohy

50
17
33
3
14
19
0
3
11
8

Řeš úlohyÚlohy s více řešenímiVytvoř úlohu