Pyramidy

Ukázka úlohy

25
16
11
1

Řešení úlohy

41
25
16
13
12
4
2
11
1
3
domů
domů

Pyramidy
Pyramidy

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh:

Vytvoř úlohu