Pyramídy

Ukážka úlohy

18
14
0
13

Riešenie úlohy

45
18
27
5
13
14
5
0
13
1
domov
domov

Pyramídy
Pyramídy

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh:

Vytvor úlohu