Pyramídy

Ukážka úlohy

19
31
0
3

Riešenie úlohy

50
19
31
3
16
15
0
3
13
2
domov
domov

Pyramídy
Pyramídy

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh:

Vytvor úlohu