Pyramídy

Ukážka úlohy

19
22
7
8

Riešenie úlohy

41
19
22
12
7
15
12
0
7
8
domov
domov

Pyramídy
Pyramídy

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh:

Vytvor úlohu