Pyramídy

Ukážka úlohy

22
4
4
13

Riešenie úlohy

31
9
22
4
5
17
3
1
4
13
domov
domov

Pyramídy
Pyramídy

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh:

Vytvor úlohu