Pyramídy

Ukážka úlohy

9
5
2
5

Riešenie úlohy

21
9
12
2
7
5
0
2
5
0
domov
domov

Pyramídy
Pyramídy

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh:

Vytvor úlohu