Pyramídy

Ukážka úlohy

27
20
6
0

Riešenie úlohy

47
27
20
21
6
14
15
6
0
14
domov
domov

Pyramídy
Pyramídy

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh:

Vytvor úlohu