Pyramídy

Ukážka úlohy

24
23
2
10

Riešenie úlohy

47
24
23
12
12
11
10
2
10
1
domov
domov

Pyramídy
Pyramídy

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh:

Vytvor úlohu