Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Zjisti, kolik váži jeden předmět na vahách. Uměl bys obrázkové zadání přepsat do rovnice?

Ukázka úlohy

6
 
13
=

Řešení úlohy

6
 
13
7.x + 6=6.x + 13
=7

Řeš úlohy