Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Zisti, koľko váži jeden predmet na váhach. Vedel by si obrázkové zadanie prepísať do tvaru rovnice?

Ukážka úlohy

2
 
12
=

Riešenie úlohy

2
 
12
7.x + 2=6.x + 12
=10

Rieš úlohy