Učitelé a rodiče

Sčítání:

5 + 7 = 12
sčítanec + sčítanec = součet
5 (sčítanec) + 7 (sčítanec) = 12 (součet)

 

Písemné sčítání od třetího ročníku:

Při písemném sčítání postupuješ po sloupcích zprava doleva. Nejdříve sečteš jednotky, pak desítky, stovky atd. Zapisuješ jednotky, desítky přičítáš. V našem případě tedy sčítáš 9+6, z výsledku 15 zapisuješ 5 a jedničku přičítáš. Tedy 6+4+1 = 11

Jak řešit úlohu?

Sečti obě čísla dohromady a získej součet.

Ukázka úlohy

69 + 46 = xxx

 
6
9
+
4
6
 
 
 

Řešení úlohy

69 + 46 = 115

 
6
9
+
4
6
1
1
5

Řeš úlohy