Учителя и родители

Instructions:

Sčítání pro první a druhý ročník:

Sčítej obě čísla dohromady a získej součet. Sčítanec + sčítanec = součet.

 

Písemné sčítání od třetího ročníku:

Při písemném sčítání píšeme sčítance pod sebe a výsledek pod čáru. Při písemném sčítání postupujeme po sloupcích zprava doleva. Nejprve sečteme jednotky, pak desítky, stovky a tak dále. Dáváme pozor, když je součet v jednom sloupci rovný 10 nebo více (dojde k přechodu přes desítku), pak do následujícího sloupce přičteme počet desítek, který vyšel v původním sloupci.

Ukázka úlohy

69 + 46 = xxx

 
6
9
+
4
6
 
 
 

Řešení úlohy

69 + 46 = 115

 
6
9
+
4
6
1
1
5

Řeš úlohy