Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Zjednoduš zlomek.

Ukázka úlohy

25
3
=
=

Řešení úlohy

25
3
= 8
1
3

Řeš úlohy