Jak řešit úlohu?

Zjednoduš zlomek.

Ukázka úlohy

Řešení úlohy

Řeš úlohy