Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Zjednoduš zlomok.

Ukážka úlohy

17
2
=
=

Riešenie úlohy

17
2
= 8
1
2

Rieš úlohy